דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
חמישי, 29 אוקטובר 2020 13:50

פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 03/20 (39) מתאריך 21/10/20

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 02/20 (38) מתאריך 08/07/20.

הנושאים שהיו על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול מליאת הרשות מס׳ 02/20
  2. דו״ח יו״ר ומנכ״ל הרשות.
  3. הדוחות הכספיים לשנת 2019.
  4. הצעת תקציב ותוכנית עבודה לשנת 2021.
  5. הוספה ועדכון בעלי זכות חתימה.
  6. בחירת חברים לוועדות במקום חברים שסיימו את תפקידם.
  7. עדכוני כוח אדם ברשות.
נערך לאחרונה ב- חמישי, 29 אוקטובר 2020 13:54