דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
חמישי, 23 יולי 2020 15:39

פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 01/20 (37) מתאריך 22/01/20

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 01/20 (37) מתאריך 22/01/20.

הנושאים שהיו על סדר היום:

  1. ֿאישור פרוטוקול מליאת הרשות מס׳ 03/2019 מתאריך 05.12.2019.
  2. דו״ח יו״ר הרשות.
  3. אישור מינוי מר שלומי שרר, כמנכ״ל רשות ניקוז ירקון.
  4. דיון בנושא ריסון נגר במעלה האגן.
נערך לאחרונה ב- חמישי, 23 יולי 2020 15:51