דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון

אודות רשות ניקוז ירקון

Text Size
מערך רשויות הניקוז בישראל: שיטפונות חורף 1991/2 גרמו להצפות ולנזקים באזורים רבים במדינה, בעיקר במישור החוף. הצפות אלו העלו לסדר היום הציבורי את עניין תשתית…
רשויות הניקוז הוקמו מתוקף חוק הניקוז וההגנהמפני שיטפונות התשי”ח 1957 שהגדיר את תפקידן להסדרת תשתיות הניקוז, כל אחת בתחומה. עד שנת 1996 פעלו 26 רשויות…
רשות ניקוז ירקון הוקמה במאי 1997, והתחילה לפעול הלכה למעשה רק ביולי אותה שנה. 36 רשויות מקומיות חברות ברשות הניקוז, מהן 21 עיריות,9 מועצות מקומיות…
עמוד 4 מתוך 4