דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size

מדיניות האיכות

לספק לרשויות המקומיות ולאוכלוסיה שירות וטיפול הולם בכל הנוגע להסדרה ותחזוקה נאותה של עורקי הניקוז, הכנת תוכניות אב לניקוז ברמות שונות (ישוביות, אזוריות ואגניות), וכן…