דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
שני, 12 דצמבר 2016 21:07

המדיניות הסביבתית של רשות הניקוז ירקון

המדיניות הסביבתית של רשות הניקוז ירקון המדיניות הסביבתית של רשות הניקוז ירקון
 • הרשות מכירה בניהול הסביבתי (תוך התחשבות ב"לקוחות" הסביבתיים כמו: משאב המים, משאב הקרקע, משאב האוויר וכדו'). כנושא שקדימותו והשפעתו הם גורם מכריע בפעילות התפעולית של הרשות.
 • הרשות משלבת את המדיניות הסביבתית ( תוכניות, שיטות עבודה וכדו') כרכיב חיובי בניהול כל יחידות התפעול והשירות של הרשות.
 • הרשות תמשיך ותשפר את קווי המדיניות הסביבתית, את התוכניות והביצועים הסביבתיים, תוך כדי התחשבות בהתפתחויות הטכניות והמדעיות, בצורכי הסביבה ובציפיות הציבור על פי דרישות כל דין וחוק.
 • הרשות מחויבת לחנך, להדריך ולספק מניע לעובדיה לנהל את פעילותיהם באופן אחראי מבחינה סביבתית.
 • הרשות תעריך (כפי שהעריכה בעבר) השפעות סביבתיות לפני התחלת כל פעילות חדשה או פרויקט חדש ולפני שתעזוב או תסיים את העבודה באתר שעבדה בו.
 • הרשות תפתח ותספק שירותים שאין להם השפעה סביבתית שאיננה הולמת ושהיא בטוחה בשימוש המיועד להם ושהם יעילים בצריכת אנרגיה ומשאבים טבעיים שניתן למחזרם ולעשות בהם שימוש חוזר או לסלקם באופן בטוח.הרשות תייעץ ללקוחותיה ולקהל הרחב את אופן השימוש, הובלה אחסון וסילוק בטוח של "האשפה" על פי כל דרישה חוק ודין ובאופן הנכון, הכלכלי והמהיר לביצוע על פי כל דרישת חוק ודין.
 • הרשות מתפעלת את שירותיה (מפתחת ומתכננת) ואת פעילויותיה כך שהקו המנחה אותה הוא שימוש יעיל באנרגיה ובחומרים, תוך שימוש נסבל במשאבים טבעיים ברי התחדשות ותוך כדי מזעור ההשפעות הסביבתיות השליליות ויצירת פסולת וסילוק בטוח ואחראי של אשפה משתיירת.
 • תדרוש מקבלני המשנה וספקיה שיפורים בשיטות העבודה שלהם כדי שיתיישבו עם אלה של הרשות.
 • הרשות תקיים תוכניות היערכות לשעת חירום יחד עם שירותי החירום של הרשויות הרלוונטיות והקהילה המקומיות במקום שקיימות סכנות משמעותיות, תוך הכרה בכך שעלולות להיות השפעות חוצות אזורים וכדו'.
 • הרשות תגרום להעברת טכנולוגיות ושיטות ניהול ושירות בטוחות מבחינה סביבתית, בכל המגזרים הפרטיים והציבוריים.
 • הרשות תרמה בעבר, תורמת ותתרום לפיתוח מדיניות ציבורית, לתוכנית ממשלתיות, ליוזמות חינוכיות שיחזקו את התודעה הסביבתית ואת ההגנה על הסביבה.
 • הרשות תטפח פתיחות ויצירת דו שיח עם עובדיה ועם הציבור הרחב תוך צפייה מראש לנושאים העשויים להטרידם באשר לסכנות האפשריות ובאשר להשפעות של מוצרים פסולת או שירותים לרבות אלה שהם בעלי משמעויות עירוניות וארציות ולטפח מתן תגובה מתאימה.
 • המדיניות הסביבתית תבחן מחדש בכל תקופה מוגדרת, האם היא עדיין מתאימה להווה ולעתיד והאם התנאים, החוקים, הצווים נשארו כבעבר או שונו, במידה ושונו, במידה ושונו יש להגדיר את המדיניות מחדש.

מנכ"ל רשות ניקוז ירקון

 ***  ראה נוסח מדיניות איכות בחתימת המנכ"ל -