דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size

מחשבון לתכנון אוגר נגר עילי במגרשים מתוכננים

מטרת מחשבון אקסל זה היא לחשב את נפח הנגר הנדרש לניהול בתכניות פיתוח בישראל.      

המחשבון פותח ע"י מנהל התכנון על מנת לעזור ליזמים, מתכננים, רגולטורים וכלל הציבור בניהול נכון של הנגר ע"פ דרישות תמ"א 1.        

מצ״ב הקישור למחשבון (קובץ אקסל מאתר מינהל התכנון)

קישור ל- מסמך מדיניות בנושא נגר עירוני (מאתר מינהל התכנון).

וכן, מאגר אזורי גשם לתכנון (שכבה פלויגונלית של אזורי גשם, הנדרשת לטובת איתור אזור הגשם בו חלה התכנית, המספק את נתוני הגשם היממתי, והינו אחד מהנתונים הנדרשים לחישוב יעד ניהול נגר לתכנית באמצעות מחשבון יעד ניהול נגר).