דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
יש האומרים כי מדינת ישראל היא המדינה הצפופה ביותר בעולם…
הצורך במדריך זה התעורר בעקבות הכנתן של תכניות מתאר רבות…
הארץ מתפתחת בצעדי ענק. נסללים כבישים חדשים, מסילות ברזל, מונחים…
מצבם של נחלי ישראל — במרחב הפתוח ובתחומי הערים —…
רשויות הניקוז מנהלות חלקים ניכרים מנחלי החוף. ניהול נחלים זה…
עקרונות ה LID ויתרונות השיטה, טכניקות שונות ליישום. למה אנחנו…
הדו"ח בא לסקור ולמפות את כלל החסמים העומדים בפני ההטמעה…
עמוד 6 מתוך 7