דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size

מציג פריטים לפי תגg: תכנון ניקוז

 הנחיות הניקוז של החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ הם הינן כלי שרת בידי המתכננים ובקרי התכנון להבטחת תכנון מיטבי של הניקוז בתשתיות הכבישים שעליהם מופקדת החברה. הנחיות התכנון שגובשו במסמך זה הם הינן אסופה מסודרת של כל היבטי הניקוז השונים. במסגרת זה מועבר במסמך הידע הרב שנצבר בישראל בתכנון מתקני ניקוז ובמיוחד בתכנון מתקנים ומערכות ניקוז של כבישים בינעירוניים ובדגש על התאמה לחורף הישראלי.

בנוסף מובאים בהנחיות נוסחאות שימושיות והסבר של תהלכי התכנון השונים של מתקנים ומערכות ניקוז. אנו מדגישיםיש להדגיש שהנחיות אילו הינן צוהר בלבד להנדסת הניקוז ואינם ואינן מקיפים מקיפות את כל נושאי הניקוז על מכלולם הרחב. הנחיות אלה אלו לאאינן באות במקום במקום מדריכי תכנון הנדסיים מפורטים אשר מקיפים מקרים רבים של בעיות שונות ומגוונות בהנדסת ניקוז. יש לראות בהנחיות , למעט בקריטריוני התכנון )ההנחיות הםן מינימום למעט מקרים שצוין אחרת(, דרישות מינימאליות, המלצות וקווים מנחים עבור מתכנן הניקוז. ההנחיותם אינן באות במקום השכל הישר, ניסיון המהנדס ולכן חובה לבדוק ולתכנן את
הפרויקטים כאשר מול המתכנן כל הידע העכשווי בזמן התכנון הרלוונטי.

מעצ- החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ – הנחיות לתכנון ניקוז