דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
ראשון, 29 נובמבר 2020 13:42

ניהול נגר עירוני

מסמך המדיניות לניהול נגר עירוני, מקודם ע"י האגף לתכנון ארצי לנוכח ההצפות הרבות המתרחשות בשטחים העירוניים. נזקי ההצפות השכיחים יותר הם פגיעות ברכוש, בתשתיות ובפעילות העירונית השוטפת, ולכשעצמם, מוערכים במאות מיליונים עד מליארדי שקלים. נזקי ההצפות שחוותה ישראל בשנים האחרונות הביאו גם לפגיעות בנפש.

סוגיית ההצפות בשטחים המבונים במדינת ישראל צפויה להקצין מדי שנה, הן בשל תוספת הבינוי הצפויה בשטחי המדינה, שתפחית את השטחים הפתוחים המחלחלים והן בשל שינויי האקלים המשנים את משטר הגשמים.

הפתרון לבעיה הוא ניהול הנגר. ניהול הנגר נמצא בעשור האחרון במוקד העשייה בעולם התכנון המערבי ובמחקר האקדמי. משמעות ניהול נגר היא איסוף ושימוש במי הנגר כמה שיותר קרוב למקור היווצרותם, זאת ע"י שימוש ושילוב בין מגוון כלים נופיים והנדסיים להולכה, השהייה, איגום, חלחול והחדרה – על מנת לצמצם למינימום את הוצאת הנגר מחוץ לשטח התכנית.

צוות עריכת המסמך כולל אנשי מקצוע מתחום התכנון, ההידרולוגיה, הכלכלה ואדריכלות הנוף. הליך עריכת המסמך כלל מתחילתו שיתוף פעולה רחב עם מחוזות מנהל התכנון, משרדי ממשלה, גופים מקצועיים, השלטון המקומי, אקדמיה ובעלי מקצוע שונים מתחומי התכנון, ההידרולוגיה והניקוז, הנוף, הקרקע, הסביבה ועוד.
במסגרת העבודה התקיימו ישיבות עבודה וכן מפגשים רחבים עם בעלי העניין השונים בהם הוצגה התקדמות העבודה, והתקבלו הערות ורעיונות שונים.

כמהלך מקביל ועל מנת להביא ליישום מדיניות המסמך, מקודם תיקון 8 להוראות פרק המים בתמ"א 1 המעדכן בעיקר את הסעיף העוסק בניהול וניצול מיטבי של הנגר העירוני וכן מקודם עדכון לנספח ב' 4 בתמ"א 1 העוסק בהנחיות להכנת מסמך ניהול נגר, כך שיתאימו לעקרונות המדיניות של מסמך זה.
מסמך זה אף מהווה מהלך משלים לתכניות נוספות המקודמות במינהל התכנון העוסקות במתן פתרונות לניהול סיכוני שיטפונות ובאמצעים לניהול נגר בראיה אגנית, מתכללת וצופת פני העתיד.

הנושא נדון במועצה הארצית ב-06.04.2021. המועצה ברכה על המהלך, והחליטה לאמץ את מסמך המדיניות וכן החליטה להעביר את תיקון 8 לתמ"א 1 להערות הוועדות המחוזיות.

 

להמשך קריאה באתר מינהל התכנון

הורד/י קבצים מצורפים