דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
שטח הרשות – כ-800 קמ"ר  -  אגן ירקון איילון מנקז כ-1800 קמ"ר (איילון- 53 ק"מ / 800 קמ"ר) וירקון- 27 ק"מ ( 1,000 קמ"ר.546 ק"מ) של נחלים ותעלות באחריות ר.נ ירקון. במורד האגן מטרופולין גוש-דן האזור הצפוף ביותר בארץ,
עמוד 3 מתוך 6