דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
רביעי, 29 מרס 2023 16:22

הודעה על מעבר משרדים

רשות ניקוז ירקון רשות ניקוז ירקון

הרינו להודיעכם כי החל מתאריך 4.4.23 רשות ניקוז ונחלים ירקון עוברת למשכנה החדש.

כתובת המשרדים החדשים: הנגר 24, הוד השרון, בניין אמי A קומה 7.

קווי הטלפון וכתובת המייל יישארו כפי שהם.