דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size

תוכנית אב אגנית לניקוז ירקון

תכנית אב אגנית לניקוז

שטח הרשות – כ-800 קמ"ר.

אגן ירקון איילון מנקז כ-1800 קמ"ר:

 • איילון- 53 ק"מ / 800 קמ"ר. •ירקון- 27 ק"מ  / 1,000 קמ"ר.
 • 546 ק"מ של נחלים ותעלות באחריות ר.נ ירקון.

במורד האגן מטרופולין גוש-דן האזור הצפוף ביותר בארץ,

והזרוע עוד נטויה (משבר דיור וכו')...

האתגר- פיתוח ובינוי מול תפקוד מערך הניקוז

קבצי הפרוייקט:

 1. תכנית אב אגנית לניקוז אגן ירקון - איילון (מצגת)
 2. תכנית אב לניקוז, כרך א' - הידרולוגיה
 3. תכנית אב לניקוז כרך ב' – הנדסת ניקוז ותחזוקה
 4. פשטי הצפה
  1. נחל ירקון - צירי זרימה ראשיים ופשטי הצפה (גיליון 1)
  2. נחל איילון - צירי זרימה ראשיים ופשטי הצפה (גיליון 2)
 5. איגומים קיימים ומתוכננים באגן איילון
 6. אתרי ריסון
  1. אגן נחל איילון - מתקני ריסון
  2. אגן נחל ירקון - אתרי ריסון
 7. נספחים
  1. חתכי רוחב
   1. חתכי רוחב - נחל ירקון
   2. חתכי רוחב - נחל איילון
   3. חתכי רוחב - הרצליה גיל ים
  2. טבלאות נתונים
   1. טבלאות נתונים - נחל הירקון
   2. טבלאות נתונים - נחל איילון
   3. טבלאות נתונים - הרצליה גיל ים
  3. סיכומי סיורים
   1. סיכומי סיורים - נחל ירקון
   2. סיכום סיורים - נחל איילון
  4. צירים הידרואלים
   1. צירים הידראולים - נחל ירקון
   2. צירים הידראולים - נחל איילון
   3. צירים הידראולים - הרצליה גיל ים
פרק א בתכנית האב לניקוז העוסק בהידרולוגיה מוצג בחוברת המצורפת למאמר זה. הנושא ההידרולוגי הינו פרק שנבדק ע"י גורמים שונים. בנספחים מצורפות עבודות שונות שנעשו בהזמנת רשות הניקוז ירקון. אחת העבודות נעשתה בהובלת רשות המים השרות ההידרולוגי ע״י ד"ר עמיר גבעתי. השרות ההידרולוגי שעסק שנים רבות באיסוף הנתונים אך לא בקביעת ספיקות התכן, שינה גישתו וכעת מכתיב את הספיקה הנדרשת לפרויקט. עבודתו כעת נעשתה בעזרת משרד D.H.V. והיא מצורפת גם כן לנספחים.עבודות נוספות מצורפות לנספחים. עבודה זו וכלל העבודות המצורפות יקלו על מתכננים העוסקים בפרויקטים בתחומי הרשות, יאפשרו לרשות הניקוז לבדוק ולבקר, ותגרום לאחידות מסוימת בנתונים. כבר כיום מוגשות עשרות תכניות…
במסגרת תכנית אב לאגן הירקון בוצע פרק א'- פרק הידרולוגי. פרק ב' של תכנית האב הינו הפרק ההידראולי.
שטח הרשות – כ-800 קמ"ר  -  אגן ירקון איילון מנקז כ-1800 קמ"ר (איילון- 53 ק"מ / 800 קמ"ר) וירקון- 27 ק"מ ( 1,000 קמ"ר.546 ק"מ) של נחלים ותעלות באחריות ר.נ ירקון. במורד האגן מטרופולין גוש-דן האזור הצפוף ביותר בארץ,
עמוד 1 מתוך 3